IMG 6291 kopia

 

Västerledskyrkans församling har en längtan att det "livsnära" ska vara ett ord som beskriver församlingen. Med det livsnära menar vi att hela livet ryms, både det svaga och det starka. Vi vill visa på en tro som har med ditt och mitt liv att göra.

Vår vision är: "En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. "

Varje söndag firar vi gudstjänst. Glädjen i sången och musiken, förbönen där vi ber för varandra och vår värld, predikan, dopet, nattvarden och allt annat i gudstjänsten vill hjälpa oss att växa och fördjupa vår tro.

Till gudstjänsten är alla välkomna, liksom till alla andra mötesplatser eftersom vi vill vara enöppen kyrka med låga trösklar och vida dörrar. Här finns mötesplatser för människor i alla åldrar; Barngudstjänst med saftkalas, samtalsgrupper, scouting, söndagsskola eller pensionärsträffar m.m, för alla som längtar efter gemenskap med Gud och gemenskap med andra människor. 

Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan.

Församlingen finansieras genom gåvor från medlemmar och andra. Gåvor kan man ge på olika sätt och efter var och ens förmåga. Det finns ett antal grupper som består av frivilliga som städar, kokar kaffe och sköter fastigheten. En grupp sköter expeditionen så att den är bemannad. Besöksgruppen hjälps åt att gå hem till gamla och sjuka, som inte kan komma till kyrkan. Många engagerar sig som ledare i vår barn- och ungdomsverksamhet. Vi som församling måste själva samla ihop de medel som behövs till löner, verksamhet och fastigheter.

Back to top