Varje söndag firar vi gudstjänst. Glädjen i sången och musiken, förbönen där vi ber för varandra och vår värld, predikan, dopet, nattvarden och allt annat i gudstjänsten vill hjälpa oss att växa och fördjupa vår tro.

Gudstjänsten är en möjlighet att möta Kristus och ge tid till reflektion över livet. Till gudstjänsten är alla välkomna, liksom till alla mötesplatser i kyrkan. Vi tycker att det är viktigt att gudstjänsten ska vara livsnära och beröra livet. Gudstjänsten är till för alla människor oavsett vilken situation i livet, eller i vilken ålder man än är. Gudstjänsterna har lite olika karaktär för att på olika sätt öppna för mötet med Gud och visa på den gränslösa gemenskap som Guds rike utgör. Varje söndag finns det möjlighet för barnen att vara med i söndagsskola under gudstjänsttid. För nästa gudstjänst se kalendern.

 

 

Back to top