Under sommaren har vi Öppen kyrka för ljuständning och bön kl 10-12. Kl 10.30 hålls en kort andakt.

Söndag 7 juni
Gunnel Näsfors och Barnkören

Söndag 14 juni 
Eva Kolterjahn

Söndag 21 juni 
Gunnel Näsfors och Barnkören

Söndag 28 juni 
Eva Kolterjahn och
Kerstin Ottosson

Söndag 5 juli 
Lotta Nyman

Söndag 12 juli 
Nils-Ove Lindblom

Söndag 19 juli 
Charlotte Tillenius

Söndag 26 juli
Tyra Lindqvist

Söndag 2 augusti 
Christoffer Nordfors

Söndag 9 augusti
Inglis Jynnesjö

Söndag 16 augusti kl 10.30 Samlingsgudstjänst 
Eva Kolterjahn och 
Nils-Ove Lindblom 
Kyrkkaffe

Back to top