2 Lö 10.30 Gudstjänst Alla helgons dag
Nattvard
”Helgonen”
Gunnel Näsfors och Britt-Marie
Gustafsson
 
 
8 Fr 13.30 Andakt Åkersberg
 

10 Sö 10.30 Gudstjänst
”Samhällsansvar”
Eva Kolterjahn och Maria Wikehult
Brukssånger med Nisse och Ingrid
Lindblom.
Församlingsmöte om Åsen
 

15 Fr 14.00 Andakt Kungsgården
 

17 Sö 10.30 Gudstjänst
”Vaksamhet och väntan”
Lars-Gunnar Skogar och Barbro
Renklint Sång: Barnkören
Övning med gudstjänstkören inför
första advent efter gudstjänsten.
 

24 Sö 10.30 Gudstjänst med nattvard
”Kristi återkomst”
Eva Kolterjahn Sång: Elin Sevim
Torsmark
Övning med gudstjänstkören
 

1 Sö 10.30 Första adventsgudstjänst
”Ett nådens år”
Eva Kolterjahn och Margareta Källqvist
Sång: Gudstjänstkören
 

5 To 13.30 Andakt Ljunggården
 

7 Lö 10-14 Julstuga
 

8 Sö 10.30 Gudstjänst
”Guds rike är nära”
Peter Ulveström och Agneta Bohman
Sång: Barnkören
Dörrkollekt till RIA
 

13 Fr 13.30 Andakt Kryddgården
 

15 Sö 10.30 Gudstjänst Julens sånger
”Bana väg för Herren”
Eva Kolterjahn och Immanuel Brass
Back to top