IMG 9104 - kopia

 equmenia

Equmenia Enköping är Tomasförsamlingens ungdomsförening.

Vi är en förening som sjuder av

  • LIV i form av söndagsskolascout, tonår, konfirmationminibrass.
  • LIV som ger möjlighet till en djupare relation till Jesus och varandra! 
Kontaktuppgifter
 
Equmenia Enköping
Carina Bigelius, tel 073-211 55 62
 
Söndagsskola
Christina Hemlin, tel 0171-44 31 06
 
Tonår
Ingrid Lindblom, tel 0171-377 51
Gunnel Näsfors, tel 079-347 88 94
 
Scout
Camilla Gustafsson, tel 0171-47 77 54
Gunnel Näsfors, tel 079-347 88 94

 

 

 

 

Back to top